Home

Mijn eigen verhaal
Kort na mijn aankomst in Nederland vijfentwintig jaar geleden, begon zich een interessant proces voor te doen in mijn lichaam. Een proces dat zich tot op de dag van vandaag voortzet. Ik hoef er alleen maar voor open te staan. Als nieuwe immigrante in Nederland, ver weg van mijn bekende omgeving, voelde ik me eenzaam, gedesoriënteerd en onzeker. Op zoek naar vaste grond onder mijn voeten, naar focus en richting, bracht ik vele uren door in de dansstudio. Ik deed het enige wat bekend en vertrouwd voelde: dansen.

In de studio werd ik geïnspireerd door de intimiteit met mezelf en ik ervoer mijn lichaam op een nieuwe manier. Het leek alsof mijn lichaam van binnenuit door een autonome kracht werd bewogen, zonder dat ik daar een bewust aandeel aan had. Mijn lichaam voerde specifieke herhalende houdingen en bewegingen uit, die werden vergezeld door beelden van dieren in mijn hoofd. Deze ritmische bewegingen leken in niets op mijn natuurlijke persoonlijke stijl. Na deze spontane bewegingssessies voelde ik me altijd sterker, beter gegrond en gefocust, kalmer en meer in evenwicht. Mijn lichaam leidde me naar het vinden van een nieuwe balans. Ik was verbonden met krachten waarvan ik me nooit bewust was geweest, krachten die ik tot dan toe ontbeerd had en die essentieel voor me waren om te kunnen slagen en gedijen in mijn nieuwe werkelijkheid.

Mijn perceptie van de werkelijkheid van het lichaam en van de onderlinge verbondenheid van alle dingen werd veel ruimer. Ik kon mijn intieme ervaringen met beweging herkennen als uitingen van wijsheid die voortkwamen uit het grotere lichaam van de ziel. Na meer oefening en verdere verkenningen, begon ik structuur aan te brengen in de oefeningen en ze in een bredere context te plaatsen. Tijdens al die jaren heb ik mijn inzichten en ideeën met anderen gedeeld in wekelijkse lessen, workshops en individuele sessies. Het resultaat van mijn ontdekkingsreis met honderden andere mensen die de oefeningen hebben ervaren, is een methode die ik PsychoMotion Methode heb genoemd. Ik nodig jullie uit om deel te nemen aan de PsychoMotion-opleiding en een transformatieve, creatieve en helende weg in te slaan.

Or Bagim

PMM-symbool