Module III: Coach

Doel: Aan het eind van Module III ben je in staat de PsychoMotion Methode te gebruiken als middel om mensen individueel te begeleiden met hun thema.

Je leert:
• Het thema van cliënt te verhelderen.
• Een behandelplan op te stellen volgens de PMM
• Een dierengateway uit te leggen aan de cliënt
• Lichaamstaal te interpreteren en deze terug te koppelen aan de cliënt.
• Je leert om te gaan met de reacties van de cliënt op jouw feedback en de gateway.
• Je leert cliënten te stimuleren om zelf te reflecteren op de taal van hun lichaam.
• Je leert te reflecteren op je rol als coach.

Inhoud:
Het ontcijferen van lichaamstaal doen we aan de hand van:
– De dierengateways
– Power Touch: Door middel van partneroefeningen, die voor de belangrijkste dierengateways zijn ontwikkeld, ontdek je waar de kracht stroomt en waar niet.
– Hologram: Is een korte versie van de dierengateway waarin de kernkwaliteiten van het dier gebundeld zijn.
– Dansimprovisatie: Je geeft bevrijding aan wat er in je gevoelsleven speelt vanuit de beweging van een dierengateway, waarbij je jezelf zonder oordeel observeert.
– Werken met de PsychoMotion Reflectiekaarten.

PMM coaching proces
Je coacht drie verschillende cliënten als een soort stage. Elke cliënt ontvangt drie consulten c.q. coaching sessies van je. Van elke cliënt wordt een uitgebreid verslag gemaakt. Tijdens de intervisiebijeenkomsten gaan we deze cliënten en jouw ontwikkeling als coach hierin bespreken.

Onderzoek van je eigen leerproces en ontwikkeling
Je maakt een reflectie verslag aan de hand van de opleidingsleerdoelen en specifieke persoonlijke leerdoelen.