Coaching

Individuele coaching volgens de PsychoMotion Methode (PMM).

Vanuit het PMM model gaan we kijken naar het thema welke op dit moment in je leven speelt:

PMM theorie
De bal als metafoor voor de geest. We werken met polariteiten in onszelf. De zichtbare kant, het thema wat nu speelt, waar alle concentratie naar toe gaat, en de tegenoverliggende pool, de onzichtbare kant, waar je geen contact mee hebt. Daardoor is er geen gevoel van eenheid. Eenheid geeft rust.

Taal van het lichaam
Wat laat je lichaam zien en hoe voelt het? Vanuit de taal van het lichaam, je adem, bewegingen en gevoel gaan we kijken welk dier de zichtbare kracht die je laat zien vertegenwoordigd.

Doel stellen
Met de PMM reflectiekaarten een kaart trekken om het doel helder te maken. Elke diermethafoor staat voor kwaliteit die in ons zit. Het is een krachtbron.

In beweging brengen
De dierengateways helpen je contact te maken met je fysiek, emotionele en geestelijke lichaam.

Wat is het?
*Emotioneel lichaamswerk
*Intuitive ontwikkeling
*We gaan in op vragen als:
Waar ligt je kracht?
Wat belemmert je kracht om volledig te stromen?
Hoe kun je deze kracht aanspreken?

PsychoMotion coaches zijn:
Or Bagim
Angéla Kramers

Or Bagim woont en werkt in Israël. Met haar kun je via skype een sessie doen.

Angéla Kramers woont en werkt in Nederland. Bij haar kun je een sessie doen in haar praktijk in Amstelveen.

Kosten
Per uur € 60,-