Module II: Facilitator

PsychoMotion spin

Doel:
Module II heeft als doel alle tot nu toe geleerde dierengateways zelfstandig te leren gebruiken, en toe te passen in lessen en workshops en natuurlijk in je eigen leven.

Inhoud:
De DierengatewaysAnkertjes, Fundamentals, Emotional reset en de Innerlijke Familie uit Module I worden verder verinnerlijkt in Module II. Daarnaast leer je andere dierengateways kennen, die weer nieuwe dimensies toevoegen. Je verdiept je verder in de theorie volgens het boek van Or Bagim. In het weekend leer je te werken met de PsychoMotion Reflectioncards voor coaching. Je gaat 4 cliënten coachen met de kaarten. Van elke cursist wordt verwacht dat zij zich verdiept in twee dierengateways en daarover een korte les verzorgt voor de groep. Aan het eind van de module krijg je het certificaat Facilitator uitgereikt.