Over PMM

PsychoMotion hond

PsychoMotion Methode is gebaseerd op energetische verbinding van de mens met dieren en de natuur. Er zijn 42 dierengateways waarlangs het zelf genezend vermogen wordt bevorderd, het is een creatief en helende therapie. Een dierengateway geeft toegang tot ogenschijnlijk verborgen krachtbronnen door hiermee bewust lichamelijk en gevoelsmatig mee te verbinden. De verbinding komt tot stand door middel van specifieke houdingen en bewegingsoefeningen die gecombineerd worden met het gebruik van de eigen stem, intuïtieve dans, beweging en beelden van dieren in hun leefomgeving. De oefeningen zijn een middel voor onderzoek, observatie, diagnostiek, reconstructie en reorganisatie van ‘de taal’ van het lichaam.

Vanuit de visie van de PsychoMotion Methode bestaat er een samenhang tussen lichaam, geest en emotie. De wisselwerking tussen lichaam, emoties, gedachten en denkbeelden bepaalt ons welzijn en onze mogelijkheid om van het leven te genieten. Lichamelijke klachten worden vanuit deze zienswijze niet als op zichzelf staand beschouwd, maar als fysieke uitingsvormen van wat zich tevens op andere niveaus afspeelt.

PsychoMotion Methode richt zich op alle aspecten en niveaus. Het proces van bewustwording en acceptatie dat daarbij plaatsvindt, is van invloed op de heling.

De natuur is als een spiegel van onze menselijke processen en gedragingen, en toont de krachten die in ons aanwezig zijn. Bewuste afstemming op de krachtvelden en natuurwetten kan het ervaren van ons wezenlijk ‘aanwezig zijn’ uitbreiden, en zowel onze emotionele balans als onze fysieke gezondheid versterken.

Onze manier van praten, ademen en bewegen geeft weer hoe wij ons voelen. Normaal gesproken zijn wij ons hiervan niet bewust. Maar wat als we onze lichaamsbewegingen bewust zouden sturen en onze taal hierop gaan afstemmen? Wat er dan gebeurt, dat is waar PsychoMotion Methode, sleutels tot innerlijke bevrijding, over gaat.

Deze therapie is werkzaam op fysiek, psychisch en emotioneel niveau en raakt een dieper bewustzijn. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen zo individueel of in groepsverband worden begeleidt in het hervinden van hun krachten of deze zichzelf eigen maken.

De meeste mensen beleven erg veel plezier aan de bevrijdende bewegingen en nabootsingen van de dieren, dit is een neveneffect wat een belangrijk onderdeel is van PsychoMotion Methode.

PMM-symbool