Tools

PMM pauw

Het PsychoMotion-model
In het PsychoMotion-model werk je met de verschillende krachten die binnenin ons werkzaam zijn, om ze te ontdekken en ervaren. De polariteiten in jezelf te onderzoeken en te accepteren. Je leert om de krachtbronnen van het voelen, denken en handelen te activeren. Het brengt je in contact met je creativiteit en je speelsheid, en probeert acceptatie en zelfliefde te verwezenlijken.

Dierengateways
De Dierengateways zijn gestructureerde en eenvoudige oefeningen, waarbij stemgebruik een belangrijke rol speelt. De kracht en kennis van het dier wordt gebundeld met als doel je in een tijd met die kracht te kunnen verbinden. Het werkt door op fysiek, emotioneel en spiritueel niveau. Elk dier geeft toegang tot een specifieke krachtbron. Onze innerlijke krachtbronnen staan in directe verbinding met krachten in de natuur, zoals bliksem, of de wind. Wij zijn niet afgescheiden van de aarde, de aarde is in ons. Elk dier staat symbool voor een aspect van de menselijke psyche, en geeft toegang tot de diepere lagen van onze ziel. Dit aspect wordt zichtbaar en voelbaar gemaakt, zodat het daarna de ruimte krijgt om tot expressie te komen, waarna het geïntegreerd kan worden in ons bewustzijn.

ZooZen
ZooZen is een techniek die gebaseerd is op ademhaling, stem en verschillende ritmes die op bewegingsrituelen lijken. De dynamische oefeningen met herhalende patronen waar de oorsprong en inspiratie ligt bij de dieren zijn een warming up voor lichaam en stem. Het helpt je op verschillende niveaus te ontladen en te ontspannen en het bouwt fysieke kracht en mentale helderheid op.

Hologram
Een Hologram is een bundeling van kracht van het dier waarin de kennis en eigenschappen van de gateway zijn samengevat. Een hologram gebruik je als bewegingsremedie voor je lichaam en geest en kan je zo de kracht van het dier herinneren en verankeren. Dit kun je al na 1 sessie toepassen in je dagelijks leven.

PsychoMotion Animal Reflectioncards
Deze 42 kaarten spiegelen wat speelt in ons onderbewuste. De sprekende foto’s van dieren kun je gebruiken als een hulpmiddel bij het versterken van je zelfbewustzijn,voor innerlijke en spirituele groei. Je kan het gebruiken in groepen en individuele setting.

Energetisch werk
Het verbonden veld is een begrip binnen de PsychoMotion. Een ander woord is eenheidsgevoel. We bedoelen hiermee, het bewust worden van de verbinding met krachtbronnen in onszelf en buiten ons, zoals de zwaartekracht, onze innerlijke kracht en de verbinding met de natuur en de kosmos.

Adem en stem
Onze manier van praten, ademen en bewegen is een weerslag van hoe wij ons voelen. Door bewust te kijken naar onze ademhaling en te oefenen onze stem de vrije ruimte te geven, kun je veel losmaken in jezelf. Daardoor kun je beter in contact komen met wat je voelt en denkt, en wat je nodig hebt.

Geleide meditatie
Dit zijn ontspanningsoefeningen om je open te stellen voor het wezen van het dier. Het dier wordt geïntroduceerd door middel van visualisatie van zijn omgeving, zijn lichaam en zijn gedrag.

Dansimprovisatie
Deze oefeningen vinden plaats op de vloer en in de ruimte. Je beweegt vanuit een van de dierengateways en maakt zo contact met je gevoel. Je leert je lichaam te volgen, jezelf observerend. Je laat je lichaam doen wat het wil, en geeft zo bevrijding aan wat er in je gevoelsleven speelt.

Power touch
Deze simpele maar krachtige techniek wordt in tweetallen gedaan. Door middel van duw-, en trekoefeningen ontdek je waar de kracht stroomt, en waar niet.

Sensory stories
Je schrijft of tekent vanuit wat je even daarvoor hebt ervaren in een geleide meditatie of een dierengateway. Je laat je zintuigen het verhaal vertellen.

PMM-symbool